Avis d’attribution de marché

Binnenafwerking en schilderwerken Politiegebouw

Travaux
Date publication
10-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Politiezone Mira | 8790 Waregem, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Ordre et sécurité publics | De heer Franco Dejaeghere
Codes sujets (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45421130 - Poses de portes et de fenêtres
45421141 - Travaux de cloisonnement
45421153 - Installation de meubles encastrés
45442100 - Travaux de peinture
Contenu bref
De Politiezone Mira bouwt een nieuw hoofdcommissariaat.
Het nieuwe hoofdcommissariaat wordt ontwikkeld en gebouwd door de firma Flanders Field Business Park NV op de site 17West, Flanders-Fieldweg te 8790 Waregem.
Dit bestek betreft de binnenafwerking op de verdiepingen van kantoren.
De technische bepalingen van dit bestek bevatten de afwerking en schilderwerken van de verschillende verdiepingen behalve het gelijkvloers.
Bij aanvang van de werken die deel uitmaken van deze aanbesteding zal het gebouw nagenoeg volledig afgewerkt zijn (met uitzondering van de loten in deze aanbesteding).
De omliggende terreinaanleg en de parking zullen ook volledig afgewerkt zijn.
De technische bepalingen werden opgesteld door het KRAS architecten uit Gent. De technische bepalingen kunt u in bijlage terugvinden.
In deze afwerking is het volgende voorzien :
1. Systeemwanden (beglaasd, wit en mobiel) en deuren in systeemwanden;
2. Vast binnenmeubilair;
3. Binnenschilderwerken.
De nodige plannen, meetstaten en borderellen kunt u in bijlage terugvinden.
Prix

Binnenafwerking en schilderwerken Politiegebouw

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing