Avis de marché

Herstel in oude staat van de Kattenberg in het Park van Laken

Travaux
Date publication
31-07-2018
Date limite
10-09-2018 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Leefmilieu Brussel | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement | Monsieur Joël Merlin
Codes sujets (CPV)
45112711 - Travaux d'aménagement paysager de parcs
Contenu bref
Herstel in oude staat van de Kattenberg in het Park van Laken
Description
Description
Herstel in oude staat van de Kattenberg in het Park van Laken
Durée
300 jours
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Minstens 2 van de vermelde referenties moeten werkzaamheden betreffen die werden uitgevoerd in delicate terreinomstandigheden die gelijkaardig zijn aan deze werken en op sites van patrimoniale waarde. Deze referenties moeten minstens werken betreffen die lokaal werden uitgevoerd op terreinen met hellingen van ten minste 25%. De referenties moeten ook minstens een element van het natuurlijke en/of bebouwde patrimonium betreffen die tijdens de uitvoering van de werken een bijzondere aandacht hebben vereist. Het bedrag van de werken van deze 2 referenties zal minstens EUR 300.000 excl. btw bedragen. De bijzondere omstandigheden van deze werken moeten worden geïllustreerd door grafische documenten (foto’s, plannen, doorsnedes, ...).
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), klasse 5 geraamde door de aanbestedende overheid
truck tower-crane sharing