Avis de marché

Project NIV3005 - Ninove, aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat

Travaux
Date publication
23-07-2018
Date limite
24-08-2018 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Dirk De Waele
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
Project NIV3005 - Ninove, aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat
- Opbraak van verhardingen, lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Aanleg van RWA- en DWA-leidingen;
- Construeren van buffergrachten en afwateringsgrachten;
- Construeren van pompstation;
- Aanleg van funderingen voor verhardingen, lijnvormige, plaatselijke, … elementen;
- Aanleg van verhardingen in KWS, betonstraatstenen, …
- Construeren van lijnvormige elementen;
- Leveren en plaatsen van plaatselijke en lijnvormige elementen;
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Groenaanleg
Description
Description
Project NIV3005 - Ninove, aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat
- Opbraak van verhardingen, lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Aanleg van RWA- en DWA-leidingen;
- Construeren van buffergrachten en afwateringsgrachten;
- Construeren van pompstation;
- Aanleg van funderingen voor verhardingen, lijnvormige, plaatselijke, … elementen;
- Aanleg van verhardingen in KWS, betonstraatstenen, …
- Construeren van lijnvormige elementen;
- Leveren en plaatsen van plaatselijke en lijnvormige elementen;
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Groenaanleg
Durée
195 jours
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 6.
truck tower-crane sharing