Avis de marché

Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied Plaatsebeek WH.10. - 2de categorie thv de Burg Lievensstraat

Travaux
Date publication
10-03-2015
Date limite
21-04-2015 11:00
Estimation de la valeur totale
668074.59 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Provincie West-Vlaanderen | 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied Plaatsebeek WH.10. - 2de categorie thv de Burg Lievensstraat
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
- erkenning in categorie B klasse 4
- minstens 3 referenties van uitgevoerde opdrachten van glijksoortige in aard en omvang tijdens de laatste 5 jaar, gestaafd door of een getuigschrift of een proces-verbaal van oplevering of een proces-verbaal van vooruitgang der werken vanwege de aanbestedende overheden.
Per referentie dient een korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken worden toegevoegd.
truck tower-crane sharing