Avis de marché

Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen (dienstjaar 2020)

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Poperinge | 8970 Poperinge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
Contenu bref
Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen (dienstjaar 2020)
Description
Description
Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen (dienstjaar 2020)
Codes de région (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Critères d'attribution
Prix: 45
Qualité: Uitvoeringstermijn en start van de werken - 25
Qualité: Organisatie van de werf - 15
Qualité: Kwaliteit van de materialen en de garantie op het geleverde werk - 15
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Niet van toepassing
Au minimum
1. Niet van toepassing

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De inschrijver verstrekt, in het kader van zijn offerte, een lijst van gelijksoortige uitgevoerde werken in aard en omvang die de afgelopen vijf jaar werden verricht en die gestaafd worden door een getuigschrift of proces-verbaal van oplevering vanwege de aanbestedende overheden. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
1. Per referentie wordt een korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken toegevoegd. Deze omschrijving vermeldt per type werken het bedrag, de oppervlakte, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
truck tower-crane sharing