Procès-verbal d’ouverture des offres

Sigmaplan, cluster Durmevallei, projectgebied Weijmeerbroek te Waasmunster - Natuurtechnische graafwerkzaamheden: aanleg natuurvriendelijke oevers

Travaux
Date publication
07-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap voor Natuur en Bos | 1000 Brussel, BE | Agence/office régional(e) ou local(e)
Codes sujets (CPV)
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
Contenu bref
De projectzone is gelegen in Waasmunster, grenst aan de Durme en is bereikbaar via de Kaaldries (parallelweg Durme).
De opdracht omvat het natuurtechnisch aanleggen van flauwe, natuurvriendelijke oevers. De lengte van de inrichting bedraagt 1.440 lopende meter. Beide oevers van het traject worden heringericht met een hellingsgraad van 20/4, 16/4 of 50/4 en een breedte variërend tussen 2 en 18 meter. De oppervlakte van het inrichtingswerk bedraagt twee hectare. Het totaal uit te graven volume bedraagt 7.300 m³, waarvan 1.800 m³ in situ wordt gerecupereerd voor het aanleggen van een dijklichaam. Het resterende volume, 5.500 m³ wordt overgenomen en afgevoerd, waarvan 4.000 m³ met grondcode 921 en 1.500 m³ met grondcode 421.
Verder worden een 30-tal hoogstambomen geveld en wordt maaisel van drie bronpercelen (in situ, 750 meter van de graafwerkzaamheden) overgebracht op de uitgegraven oevers.
Offres

Algemene Ondernemingen Alplant | 9120 Beveren, BE

Alonco Aannemingen BVBA | 9130 Verrebroek, BE

BVBA A. COCQUYT | 9080 Beervelde, BE

BVBA GRONDWERKEN DECLERCQ | 8760 Meulebeke, BE

F. Kennes bvba | 2328 Hoogstraten, BE

Hens NV | 2990 wuustwezel, BE

Heylenbvba

Heyrman-De Roeck Nv | 9120 Beveren, BE

Quintelier NV | 9200 Dendermonde, BE

Smet Aannemingen | 9130 Verrebroek, BE

Van Raak L. BVBA | 2381 Weelde, BE | www.van-raak.be

Vebrent bvba | 9190 Stekene, BE

Verhelst Aannemingen N.V. | 8400 Oostende, BE | www.verhelst.be

truck tower-crane sharing