Avis de marché

Uitbreiding TNW Nursing-tehuis 90 + 18 bedden perceel HVAC

Travaux
Date publication
03-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vzw Stijn | 3900 Overpelt, BE
Codes sujets (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Contenu bref
De uit te voeren werken betreffen: Uitbreiding TNW Nursingtehuis met 90+18 bedden voor Dienstencentrum St. Oda te Overpelt.
Deze opdracht omvat 1 perceel, te weten: Perceel 4 Centrale verwarming en Ventilatie
De opdracht omvat het leveren, plaatsen en indienststellen van de centrale verwarming en ventilatieinstallatie in de nieuwbouw TNW nursingtehuis met 90 +18 bedden.
Het project omvat drie onafhankelijke blokken type A (2x9 eenheden) en twee onafhankelijke blokken type B (3x6 eenheden) en één bijkomende blok C (2x9 eenheden).
Elke blok wordt voorzien van o.a.:
- een lagetemperatuurverwarming dmv vloerverwarming en plaatstalen radiatoren.
- gasgestookte condenserende CV ketels.
- een ventilatie-installatie type D met WTW.
- een ventilatie-installatie type C voor de kamers van blok C
- Een digitale automatische regeling
De installatie wordt volledig afgewerkt, gekeurd en in dienstgesteld volgens de wensen van de ontwerpers en opdrachtgever.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek
Au minimum
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
zie bestek
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 5
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning) , Klasse 5
truck tower-crane sharing