Avis de marché

Stedelijk Lyceum "Lange Beeldekens", Lange Beeldekensstraat 264 te 2060 Antwerpen. Doorlichtingsproject. Werken in functie van bewoonbaarheid en (brand)veiligheid gebouwen

Travaux
Date publication
23-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) | 2000 Antwerpen, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Stedelijk Lyceum "Lange Beeldekens", Lange Beeldekensstraat 264 te 2060 Antwerpen. Doorlichtingsproject. Werken in functie van bewoonbaarheid en (brand)veiligheid gebouwen
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 3
truck tower-crane sharing