Procès-verbal d’ouverture des offres

V0089014/2 - Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op de RWZI Leuven

Travaux
Date publication
30-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Herman Du Mong
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
V0089014/2 - Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op de RWZI Leuven.
Onderhavige aanneming houdt de volgende werken in op de RWZI Leuven:
- Het leveren, plaatsen en aansluiten van 2 nieuwe surpressoren met frequentiesturing ter vervanging van 2 bestaande surpressoren (eveneens frequentiegestuurd).
- Het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische kabels.
- Bouwkundige aanpassingen voor het kunnen plaatsen van de nieuwe surpressoren (o.a. het aanpassen van sokkels).
- Aanpassingswerken aan het luchtleidingwerk, aan/afvoerroosters, … in het surpressorengebouw.
- Tijdelijk in dienst nemen van een huurinstallatie (surpressor).
- …
Offres

Fabricom | 2630 Aartselaar, BE

GDD Infra

RONOH

Visser Smit Hanab nv | 9000 GENT, BE

VSE NV | 1120 Neder-over-Heembeek, BE

truck tower-crane sharing