Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Heraanleg van de sportvelden van het Georges-Henri Park in Sint-Lambrechts-Woluwe. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
23-04-2020
Date limite
01-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Leefmilieu Brussel | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement | Monsieur Renaud Tondeur
Codes sujets (CPV)
45112700 - Travaux d'aménagement paysager
45112720 - Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
45216129 - Abris de protection
Contenu bref
Uitnodiging tot indienen offerte - Heraanleg van de sportvelden van het Georges-Henri Park in Sint-Lambrechts-Woluwe. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Description lots

Lot 1: Aanleg van een sportzone

Description
Aanleg van een sportzone
Durée
150 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45112700 - Travaux d'aménagement paysager
45112720 - Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
45216129 - Abris de protection
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 40
Qualité: Het voorstel voor de termijnen - Het voorstel voor de termijnen
Qualité: Het technische voorstel - Het technische voorstel

Lot 2: Markeringen

Description
Markeringen
Durée
150 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45112700 - Travaux d'aménagement paysager
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 40
Qualité: Het voorstel voor de termijnen - Het voorstel voor de termijnen
Qualité: Het technische voorstel - Het technische voorstel
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1.
Perceel 1:
De inschrijver zal 2 voorbeelden van gelijkaardige opdrachten voorleggen voor de plaatsing van kunstgras voor sportterreinen, uitgevoerd in de voorbije 5 jaar, voor ten minste 10.000 EUR exclusief btw per referentie.
De inschrijver zal ook 2 gelijkaardige referenties voorleggen over de plaatsing van esthetische betonnen buitenverhardingen, uitgevoerd in de voorbije 5 jaar, voor ten minste 40.000 EUR exclusief btw per referentie.
Perceel 2:
De inschrijver zal 2 voorbeelden van soortgelijke opdrachten voorleggen voor het aanbrengen van verfmarkeringen voor buitengebruik, uitgevoerd in de voorbije 5 jaar, voor ten minste 2.000 EUR exclusief btw per referentie.
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), klasse 3
truck tower-crane sharing