Avis de marché

Onderhoudswerken aan gemeentewegen (jaarcontract met 3 mogelijke verlengingen) 2020-2023

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
11-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Hasselt | 3500 Hasselt, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Brunild Sacré
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
Contenu bref
Onderhoudswerken aan gemeentewegen (jaarcontract met 3 mogelijke verlengingen) 2020-2023
Description
Description
Onderhoudswerken aan gemeentewegen (jaarcontract met 3 mogelijke verlengingen) 2020-2023
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 50
Qualité: Plan van aanpak - Plan van aanpak
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Niet van toepassing.
Au minimum
1. Niet van toepassing.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. * Beroepskwalificaties
2. Attesten goede uitvoering
Au minimum
1. * De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast i.f.v. de verschillende deelopdrachten
2. Minstens 3 attesten van goede uitvoering van min. 50% van de inschrijvingsprijs kunnen voorleggen.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
truck tower-crane sharing