Avis de marché - secteurs spéciaux

Oproep tot kandidaatstelling - Bouwen van een nieuwe kaaimuur voor de nieuwe site van AWN in het Kanaaldok B2 K606-K610

Travaux
Date publication
11-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Bouwen van een kaaimuur bestaande uit stalen buispalen met damplanken en passende verankering, zoals grondankers, MV-palen, enz.
Om stabiliteitstechnische en praktische redenen wordt gekozen om een nieuwe, diepere combiwand te voorzien met een nieuwe betonnen kopbalk, verankerd in de achterliggende kade d.m.v. MV-palen. De realisatie van de nieuwe kaaimuur met nieuwe, dieper geplaatste buispalen en damplanken – peil onderzijde buispalen op ca. -23,0m TAW – zal toelaten om het bodempeil naar -9,0m TAW te brengen. De nieuwe kaaimuur zal vlak vóór de oude kaaimuur gepositioneerd worden met vernieuwde kaaitoerusting zoals randijzer, ladders, meerpalen, veiligheidsbeugels, …. De nieuwe kaaimuur heeft een lengte van 328m en zal aan de dokzijde ca. 2m vooruit springen t.o.v. de bestaande kaaimuur.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De kandidaat dient een lijst te bezorgen met referenties van gelijkaardige opdrachten (bouwen van een kaaimuur bestaande uit stalen buispalen met damplanken en passende verankering, zoals grondankers, MV-palen, enz.) gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 8 of
E (Burgerlijke bouwkunde) , Klasse 8
truck tower-crane sharing