Procès-verbal d’ouverture des offres

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op de gewestwegen in het district Geel

Travaux
Date publication
14-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district Geel.
Offres

De Groote Gaston | 9820 Merelbeke, BE

Meirlaen Markeringen bvba | 9810 Nazareth, BE | www.meirlaenbvba.be

SIGNCO | 2830 Willebroek, BE

Trafiroad NV | 9160 Lokeren, BE | www.trafiroad.be

truck tower-crane sharing