Avis de marché

Laakdal: Renovatie van diverse: voetpaden/verhardingen Kapellestraat

Travaux
Date publication
27-03-2015
Date limite
05-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Laakdal | 2430 Laakdal, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes
Contenu bref
Laakdal: Renovatie van diverse: voetpaden/verhardingen Kapellestraat
De renovatie van de voetpaden en een deel van de verhardingen in de Kapellestraat, waarbij de straat wordt omgevormd tot een fietsstraat met bijbehorende markeringen, straatmeubilair en signalisatie. De bestaande verharding van de rijbaan wordt grotendeels behouden en plaatselijk vervangen door een nieuw aan te leggen klinkerverharding thv de diverse verkeerspoorten. De lineaire elementen worden vernieuwd en gerealiseerd op locaties zonder bestaande opsluiting. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd dmv grasbetontegels en betonstraatstenen. Het kruispunt thv de schoolomgeving (Pastorijkluis) en thv de Pastorijstraat worden heringericht. Aanleg openbaar groen.
Plaatsing nieuwe straatkolken, vernieuwen bestaande rioolaansluitingen, plaatsing huisaansluitputje op DWA-huisaansluitingen.
De bestaande riolering wordt plaatselijk uitwendig hersteld.
Thv het kruispunt Pastorijstraat wordt een deel van de riolering vernieuwd.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Categorie C, klasse 4
truck tower-crane sharing