Avis de marché

OC LAUWE - aanleg plein

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AGB Menen | 8930 Menen, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Services généraux des administrations publiques | De heer Henk Wekking
Codes sujets (CPV)
45236000 - Travaux de nivelage
Contenu bref
De opdracht omvat de aanleg van het plein dat zowel zorgt voor de toegang tot het OC Lauwe als deel uitmaakt van het geheel voor organisaties events, terras cafetaria etc.
Description
Description
De opdracht omvat de aanleg van het plein dat zowel zorgt voor de toegang tot het OC Lauwe als deel uitmaakt van het geheel voor organisaties events, terras cafetaria etc.
Durée
50 jours
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. Geldend document bij te voegen.
2. Jaarrekening 2017 & 2018
3. Een geldig document toevoegen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.
Au minimum
1. Een overzicht ( min. 3 ) van de uitgevoerde werken naar voldoening van de opdrachtgever.
2. Overzicht van specifiek materiaal voor een werk van deze omvang.
3. Aanduiding wat er wordt voorzien uit te voeren door een onderaannemer.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing