Avis de marché

VERBOUWINGSWERKEN : Renovatie klaslokalen Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Travaux
Date publication
25-03-2015
Date limite
05-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Katholiek Onderwijs Gent-Zuid V.Z.W. | 9000 Gent, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Aanpassingswerken, afwerking en herinrichting van een kookklas, een was- en strijkklas, en theorieklassen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Technische bekwaamheid
De aannemer moet voldoen aan de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
De aannemer moet erkend zijn in categorie D - klasse 2.
truck tower-crane sharing