Avis de marché

ATLAS COLLEGE GENK - School secundair onderwijs - AFDELING TECHNIEK & INNOVATIE - blok W nieuwbouw voor afdeling opleiding elektriciteit - WERKEN - PERCEEL 6 BUITENAANLEG

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
10-06-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
ATLAS College Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw | 3600 GENK, BE | Éducation | Katleen Deelkens
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
ATLAS COLLEGE GENK - School secundair onderwijs - AFDELING TECHNIEK & INNOVATIE - blok W nieuwbouw voor afdeling opleiding elektriciteit - WERKEN - PERCEEL 6 BUITENAANLEG
- aanleg van omgeving rondom nieuwbouw
- verharding betontegels & asfalt
- bovengrondse wadi met keermuren
- groenaanleg
...
Description
Description
WERKEN PERCEEL 6 BUITENAANLEG
omgevingswerken rondom nieuwbouw
Durée
120 jours
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing