Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het aanbrengen van wegmarkeringen.

Werken
Publicatie datum
30-04-2020
Deadline
18-06-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG | 2000 Antwerpen, BE
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Korte inhoud
De raamovereenkomst heeft in het algemeen betrekking op het aanbrengen van wegmarkeringen.
De deelopdrachten die volgens deze overeenkomst geplaatst worden, kunnen gaan van kleine werken zoals het aanbrengen van nieuwe markeringen voor mindervalidenplaatsen tot het aanbrengen van volledig nieuwe wegmarkeringen in functie van verkeersregelgeving, bijvoorbeeld na heraanleg van een straat.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de gepubliceerde opdrachtdocumenten.
Beschrijving
Beschrijving
De raamovereenkomst heeft in het algemeen betrekking op het aanbrengen van wegmarkeringen.
De deelopdrachten die volgens deze overeenkomst geplaatst worden, kunnen gaan van kleine werken zoals het aanbrengen van nieuwe markeringen voor mindervalidenplaatsen tot het aanbrengen van volledig nieuwe wegmarkeringen in functie van verkeersregelgeving, bijvoorbeeld na heraanleg van een straat.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de gepubliceerde opdrachtdocumenten.
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zie de gepubliceerde opdrachtdocumenten.
truck tower-crane sharing