Avis de marché

Betonherstellingen op A - wegen in de provincie Oost–Vlaanderen.

Travaux
Date publication
17-04-2020
Date limite
25-05-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen | 9000 Gent, BE | ir. Filip Flement
Codes sujets (CPV)
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233210 - Travaux de revêtement d'autoroutes
45233221 - Travaux de marquage routier
45233294 - Installation de signalisation routière
45233310 - Travaux de fondation d'autoroutes
Contenu bref
De aanbesteder wil met deze overheidsopdracht een contract afsluiten met de aannemer zodat zij te allen tijde beroep kan doen op deze voor het uitvoeren van kleinere herstellingen aan betonverhardingen op de hoofdwegen binnen de provincie Oost-Vlaanderen.
Description
Description
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
Insnijden van gewapende betonverharding
Opbreken van gewapende betonverharding
Herstellen van lastoverdracht
Vernieuwen van betonverharding met snelhardend beton.
Aanbrengen en vullen van sponningen
Werfsignalisatie
het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233210 - Travaux de revêtement d'autoroutes
45233221 - Travaux de marquage routier
45233294 - Installation de signalisation routière
45233310 - Travaux de fondation d'autoroutes
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Au minimum
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse 4
Categorie: C
truck tower-crane sharing