Rectificatif

Project 23.074/3 (0887-0655) - RWZI Merksem, fijnbellenbeluchting en menging

Travaux
Date publication
27-05-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Marc Van Leekwijck
Codes sujets (CPV)
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Contenu bref
Project 23.074/3 (0887-0655) - RWZI Merksem, fijnbellenbeluchting en menging
Lot 3: Elektromechanica fijnbellenbeluchting en menging: Leveren, plaatsen, testen en opstarten van de installatie
Informations complémentaires
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek.
truck tower-crane sharing