Avis de marché

A0018087 - Leveren en plaatsen zandverdeelschroeven voor twee zandvangers

Travaux
Date publication
23-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Asset Management | 2630 Aartselaar, BE
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
A0018087 - Leveren en plaatsen zandverdeelschroeven voor twee zandvangers
Het leveren van zandschroeven voor de verdeling van zand over 2 containers bestaande uit een centrale aanvoerschroef naar de containers. Per 2 containers wordt een roterende verdeelschroef vereist die op minimaal drie punten de container kan vullen zodanig dat het zand zo gelijkmatig mogelijk verdeeld kan worden. Dit moet voor twee zandvangers gerealiseerd worden.
truck tower-crane sharing