Avis de marché

Herbestemming winkelruimte tot 2 appartementen

Travaux
Date publication
12-03-2020
Date limite
17-04-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Cvba Dewaco-Werkerswelzijn | 9470 Denderleeuw, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Mark Goddeau
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Herbestemming winkelruimte tot 2 appartementen
Description
Description
Herbestemming winkelruimte tot 2 appartementen
Durée
150 jours
Codes de région (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Zie bestek VM/B 2013

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Zie administratief bestek VM/B 2013
2. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
1. Zie administratief bestek VM/B 2013
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1
truck tower-crane sharing