Avis de marché

Merksplas - Prinsenstraat

Travaux
Date publication
24-04-2020
Date limite
09-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
De Noorderkempen cvba | 2330 Merksplas, BE | Logement et équipements collectifs | Mevrouw Eveline Snels
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Merksplas - Prinsenstraat
Description
Description
Merksplas - Prinsenstraat
Durée
400 jours
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Bewijs van verzekering tegen de gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen, die door de uitvoering van de opdracht, aan derden overkomen
2. Arbeidsongevallenverzekering
Au minimum
1. Verklaring verzekering
2. Verklaring verzekering

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing