Avis de marché

Vervangingsbouw: sloop van 4 woningen en bouw van appartement met 10 wooneenheden

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
27-05-2020 13:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Volkswelzijn cvba | 9200 Dendermonde, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Christoph Baele
Codes sujets (CPV)
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Contenu bref
Vervangingsbouw: sloop van 4 woningen en bouw van appartement met 10 wooneenheden
Description
Description
Vervangingsbouw: sloop van 4 woningen en bouw van appartement met 10 wooneenheden
Durée
510 jours
Codes de région (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. indienen bij inschrijving

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
1. mee in te dienen bij inschrijving
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing