Avis de marché

Vernieuwen en isoleren van dakbedekking

Travaux
Date publication
06-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Scholengroep 19 'Dender' | 9300 Aalst, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45261214 - Travaux de couverture en bardeaux bitumés
Contenu bref
Het verwijderen van balast, isoleren (PIR) en plaatsen van een nieuwe dakdichting uit EPDM, het plaatsen van bijkomende afvoeren uit PE...
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
* Het gebruik van het model volgens bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 is verplicht. Afwijkende modellen van bankverklaring zullen niet aanvaard worden.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) op naam, ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Au minimum
Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen.
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken) , Klasse 1
truck tower-crane sharing