Avis de marché

Noordlandbrug: Verwijderen van de isolatielaag en het losse beton

Travaux
Date publication
26-07-2018
Date limite
06-09-2018 11:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Agence/office régional(e) ou local(e)
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45262330 - Travaux de réparation d'ouvrages en béton
Contenu bref
Doel van de aanneming
Aan de onderkant van de betonplaat van de Noordlandbrug bevinden zich polystyreen platen. Hierdoor kunnen bruginspecties om de staat van deze betonplaat na te gaan niet plaats vinden. Het doel van de aanneming is het verwijderen van deze polystyreen platen en het losse beton opdat een correcte bruginspectie kan plaatsvinden.
Beschrijving der werken
De werken kunnen ingedeeld worden in twee verschillende zones: de werken boven begane grond en deze boven water. Voor beide zones kan er gebruik gemaakt worden van een hoogtewerker. Voor het werken boven water is het gebruik van een ponton vereist hetwelke zal dienen als stabiele ondergrond en afbakening van het werkterrein.
Description
Description
Doel van de aanneming
Aan de onderkant van de betonplaat van de Noordlandbrug bevinden zich polystyreen platen. Hierdoor kunnen bruginspecties om de staat van deze betonplaat na te gaan niet plaats vinden. Het doel van de aanneming is het verwijderen van deze polystyreen platen en het losse beton opdat een correcte bruginspectie kan plaatsvinden.
Beschrijving der werken
De werken kunnen ingedeeld worden in twee verschillende zones: de werken boven begane grond en deze boven water. Voor beide zones kan er gebruik gemaakt worden van een hoogtewerker. Voor het werken boven water is het gebruik van een ponton vereist hetwelke zal dienen als stabiele ondergrond en afbakening van het werkterrein.
Durée
5 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing