Avis de marché

Herenhuis de Corswarem - vernieuwen ramen

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
02-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Hasselt | 3500 Hasselt, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Saskia Sybers
Codes sujets (CPV)
45421132 - Pose de fenêtres
Contenu bref
De ramen van Huis de Corswarem zijn versleten en sommige ramen hebben nog enkele beglazing. Voor het comfort en vooral uit energetische overwegingen moeten ze vervangen worden.
Description
Description
De ramen van Huis de Corswarem zijn versleten en sommige ramen hebben nog enkele beglazing. Voor het comfort en vooral uit energetische overwegingen moeten ze vervangen worden.
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Niet van toepassing
Au minimum
1. Niet van toepassing.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Al het houten buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd door een ervaren schrijnwerker-restaurateur. De stad Hasselt dient de inschrijver, die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend, voorafgaandelijk aan gunning voor te stellen aan de inspecteur van Onroerend Erfgoed Limburg. De stad Hasselt zal de opdracht gunnen aan de erkende aannemer/inschrijver die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend, aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en tevens aanvaard wordt door de inspecteur van Onroerend Erfgoed Limburg. In het geval de technische en/of professionele bekwaamheid van de kandidaat op één of meerdere manieren niet kan worden gerechtvaardigd, is de opdrachtgevende overheid - stad Hasselt - genoodzaakt de kandidaat-inschrijver uit te sluiten.
Au minimum
1. De schrijnwerker maakt minstens 3 referenties (in de afgelopen 5 jaar) over van gelijkaardige werken met telkens een korte omschrijving van het werk en vermelding van het gebouw, de opdrachtgever en het jaartal van uitvoering.
Vereiste erkenning: D14 (Glazenmakerswerk), Klasse 1 en/of
D23 (Restauratie door ambachtslieden), Klasse 1 en/of
D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 1
truck tower-crane sharing