Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - AGOST - Plaatsen van luifels boven horeca Groenmarkt - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
26-10-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Autonoom Gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) | 3800 Sint-Truiden, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Services généraux des administrations publiques | De heer Filip Rommens
Codes sujets (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45421141 - Travaux de cloisonnement
Contenu bref
Plaatsen van luifels boven horecaterrassen op de Groenmarkt.
Description
Description
Plaatsen van luifels boven horecaterrassen op de Groenmarkt.
Durée
14 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45421141 - Travaux de cloisonnement
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Kwaliteiten aangeboden materialen - Kwaliteiten aangeboden materialen
Qualité: Uitvoeringstermijn - Uitvoeringstermijn
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Idem
2. Idem.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst met referenties van gelijkaardige projecten van de afgelopen 3 jaar.
Au minimum
1. Idem
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2
truck tower-crane sharing