Avis de marché

PPS woonproject Eilandpark

Travaux
Date publication
01-04-2020
Date limite
10-07-2020 09:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
SOLVA | 9520 Vlierzele, BE | Nathalie Steenhaut
Codes sujets (CPV)
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Contenu bref
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA kreeg van de gemeente Sint-Lievens-Houtem de opdracht tot het ontwikkelen van de site Eilandpark. Het is de wens van de gemeente dat een kwalitatief hoogstaand project gerealiseerd wordt met de nadruk op ruimte voor wonen. Daarnaast dient een beperkt publiek programma gerealiseerd te worden, met name een uitbreiding van de aanpalende gemeentelijke sporthal.
Om dit te realiseren zijn het gemeentebestuur en SOLVA op zoek naar een private partner die instaat voor de ontwikkeling. Tussen SOLVA en de nog aan te duiden private partner zal een publiek-private samenwerkingsovereenkomst gesloten worden in de zin van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking.
De af te sluiten PPS-overeenkomst is voorwaardelijk in de zin dat deze is gekoppeld aan een realisatieverplichting in hoofde van de gekozen private partner voor de ontwikkeling, dus met het doel én onder de voorwaarde er een private ontwikkeling op te realiseren.
Description
Description
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA kreeg van de gemeente Sint-Lievens-Houtem de opdracht tot het ontwikkelen van de site Eilandpark. Het is de wens van de gemeente dat een kwalitatief hoogstaand project gerealiseerd wordt met de nadruk op ruimte voor wonen. Daarnaast dient een beperkt publiek programma gerealiseerd te worden, met name een uitbreiding van de aanpalende gemeentelijke sporthal.
SOLVA heeft haar activiteitenfocus verlegd, in die zin dat SOLVA niet langer zélf overgaat tot ontwikkeling van woongelegenheden en/of woonkavels. Daarom wenst SOLVA de site Eilandpark, in overleg met de gemeente Sint-Lievens-Houtem, te realiseren middels een publiek-private samenwerking (“PPS”).
Om dit te realiseren zijn het gemeentebestuur en SOLVA op zoek naar een private partner die instaat voor de ontwikkeling. Tussen SOLVA en de nog aan te duiden private partner zal een publiek-private samenwerkingsovereenkomst gesloten worden in de zin van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking.
De af te sluiten PPS-overeenkomst is voorwaardelijk in de zin dat deze is gekoppeld aan een realisatieverplichting in hoofde van de gekozen private partner voor de ontwikkeling, dus met het doel én onder de voorwaarde er een private ontwikkeling op te realiseren. Er dient te worden vermeden dat de private partner kan speculeren met het ontwikkelingsrecht door bv. de realisatie uit te stellen of niet door te voeren of een conceptueel totaal ander project uit te voeren dan initieel voorgesteld.
In principe stelt SOLVA de gronden via een opstalrecht ter beschikking van de private partner. Bij de verkoop aan de eindgebruiker komt de private partner tussen voor de constructies en SOLVA voor het grondaandeel. SOLVA is echter bereid om andere werkwijzen in overweging te nemen voor zover zij een meerwaarde vormen voor SOLVA, de gemeente Sint-Lievens-Houtem en de eindgebruikers.
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
truck tower-crane sharing