Avis de marché

Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende sanitaire installaties

Travaux
Date publication
24-07-2018
Date limite
28-09-2018 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Brussel - Openbaar Patrimonium | 1000 Brussel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Techniques spéciales
Codes sujets (CPV)
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Contenu bref
Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe sanitaire installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken in de volgende gebouwen:
Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Gezamenlijke opdracht volgens artikel 48 van de wet van 17.06.2016.
Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel.
Description lots

Lot 1: Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Gezamenlijke opdracht volgens artikel 48 van de wet van 17.06.2016.

Description
Werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe sanitaire installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Lot 2: Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel

Description
werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe sanitaire installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Erkenning D16 klasse 3
Au minimum
D16 klasse 3
truck tower-crane sharing