Avis d’attribution de marché

Raamovereenkomst dakwerken (herstellingen)

Travaux
Date publication
21-04-2020
Valeur
48.725,00 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Ninove Welzijn cvba | 9400 Ninove, BE | Logement et équipements collectifs | Mevrouw Leentje Cornelis
Codes sujets (CPV)
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Contenu bref
Er worden voor het huidige raamcontract drie raamcontractanten aangesteld, waarbij aan de inschrijver met de voordeligste offerte initieel alle deelopdrachten worden gegund.
Enkel omwille van tijdelijke onbeschikbaarheid of bij verbreking van het contract, hetzij door bestuur, hetzij door de initiële aannemer, worden deelopdrachten gegeven aan de tweede, respectievelijk de derde aannemer.
Per deelopdracht wordt een afzonderlijke betekening gegeven, waarbij aard en omvang van de werken, aanvangsdatum en uitvoeringstermijn worden opgegeven. Een eigen pv van vaststelling voor aanvaarding van de werken van de deelopdracht zal worden opgemaakt, conform de bepalingen van dit bestek.
Elke deelopdracht wordt afzonderlijk gegund, op basis van een meetstaat en voorafgaand geraamd bedrag. Er kan echter geen minimumbedrag, noch een minimum aantal deelopdrachten gegarandeerd worden. Deze raming is louter indicatief.
Prix

Raamovereenkomst dakwerken (herstellingen)

Offres reçues
1
Valeur
48.725,00 EUR
Entreprises
De Vos & Zoon | 9400 Ninove, BE
truck tower-crane sharing