Avis de marché

21770001-Omgevingswerken bedrijventerrein Marke Torkonjestraat en OC-park

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
19-05-2020 08:28
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Leiedal | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van: omgevingsaanleg bedrijventerrein Torkonjestraat te Marke en het OC-park
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
Aanleggen van fietspaden in cementbetonverharding en dolomiet
Aanleggen van drainage rond de paden
groenaanplanting
Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering
Onderhoudsperiode bedraagt 2 jaar voor het OC-park (uitgezonderd het gazon)
Onderhoudsperiode bedraagt 3 jaar voor de groenaanleg van het bedrijventerrein
Description
Description
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van: omgevingsaanleg bedrijventerrein Torkonjestraat te Marke en het OC-park
Durée
70 jours
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing