Rectificatif

St.-Michiels : res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem : renovatie gebouwenschil van 113 appartementen en 6 woningen

Travaux
Date publication
16-11-2019
Pouvoirs adjudicateurs
Vivendo | 8200 Brugge, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Contenu bref
Renovatie gebouwenschil (dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelrenovatie, terrassen) van 113 appartementen en 6 woningen, res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem te St.-Michiels
Informations complémentaires
Wij willen expliciet uw aandacht vragen voor het 3e deel van het bijzonder bestek VM/B2017, laatste alinea : "voor opdrachten onderworpen aan de Europese bekendmakingsregels zijn de inschrijvers VERPLICHT het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) toe te voegen. Dit is hier het geval. Het in te vullen en bij uw offerte toe te voegen document werd dan ook, ten uwe behoeve, in de bestanden pdf en XML toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.
truck tower-crane sharing