Avis de marché

Life De Most: aanleg van twee vispassages te Balen (Grote Nete en Kleine Hoofdgracht)

Travaux
Date publication
27-03-2015
Date limite
13-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Provincie Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Life De Most: aanleg van twee vispassages te Balen (Grote Nete en Kleine Hoofdgracht):
Grote Nete:
- Rooien van beplanting (struiken, bos en bomen);
- Gedeeltelijke opbraak van de bestaande stuw;
- Opbraak van een kunstwerk in de Grote Nete;
- Heraanleg van twee kunstwerken in de Zweilingsloop;
- Plaatsen van een houten regelconstructie tbv opstuwing voor de werking van de Topmolen;
- Plaatsen van een kunstwerk in de nieuwe Grote Nete (in de meander);
- Plaatselijk verondiepen van de loop van de Grote Nete;
- Afgraven van de historische ophoging op het perceel;
- Aanleg van meander met twee zwaluwwanden;
Kleine Hoofdgracht:
- Rooien van beplanting (struiken en bomen);
- Vernieuwen houten brug over de Kleine Hoofdgracht;
- Slibruiming in de Kleine Hoofdgracht over het tracé van de vispassage;
- Openmaken verbindingsgracht tussen de Kleine Hoofdgracht en de Mostgracht, incl. vrijmaken van de bestaande schuifconstructie;
- Plaatsen damwand (overlaat);
- Aanleg stenen helling
Voor de bouwplaats aan de Kleine Hoofdgracht, gelegen op kasteeldomein De Most, wordt een vrijblijvend terreinbezoek georganiseerd op dinsdag 21 april 2015 om 10u30 aan het kasteel zelf (Most 2, Balen). Aanwezigheid tijdens dit terreinbezoek is ten zeerste aan te raden. Gelieve uw aanwezigheid ten laatste op 20 april te bevestigen aan Antea Group: [email protected]
Description
Critères d'attribution
Qualité: inschrijvingsbedrag - 50
Qualité: plan van aanpak - 50
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Categorie B, klasse 3
truck tower-crane sharing