Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Avis de marché simplifié

Project 20.882/2 - Tremelo, PS1 Monnikstraat en PS2 Schaluinstraat

Project 20.882/2 - Tremelo, PS1 Monnikstraat en PS2 Schaluinstraat
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van twee pompstations.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-04-2020
Publicatiedatum
21-04-2020
Deadline
12-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Tom Willemen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372992