Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Steenokkerzeel FOD Binnenlandse zaken Telefonie -bekabeling voor de modulaire units

Steenokkerzeel
FOD Binnenlandse zaken
Telefonie -bekabeling voor de modulaire units


Datum van verzending van deze aankondiging
30-04-2020
Publicatiedatum
30-04-2020
Deadline
14-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1b
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rinaldo Soccol
Telefoon
+32 475401224
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374083