Gemeente Zwijndrecht
Avis d’attribution de marché

Uitbreiding sportcomplex Zwijndrecht - Design & Build

Uitbreiding sportcomplex Zwijndrecht - Design & Build

Publicatiedatum
16-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45212225 - Bouwen van sporthal
45262800 - Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zwijndrecht
Postadres
Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, BE
Contactpunt(en)
De heer Vincent Foubert

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

5585813.25 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
THV Pellikaan nv-Pellikaan Holding nv
Postadres
-
Titel
Uitbreiding sportcomplex Zwijndrecht - Design & Build
Waarde
5585813.25 EUR