Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Avis de marché simplifié

Kapellen – FOD Financiën – aanpassingswerken dakgoot

Kapellen – FOD Financiën – aanpassingswerken dakgoot

Datum van verzending van deze aankondiging
24-04-2020
Publicatiedatum
24-04-2020
Deadline
25-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373460