Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Avis de marché simplifié

BRUSSEL - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - betonnen balk reparatie

BRUSSEL - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - betonnen balk reparatie

Datum van verzending van deze aankondiging
26-09-2019
Publicatiedatum
26-09-2019
Deadline
15-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45262330 - Reparatie van betonwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jerôme DELCOURT
Telefoon
+32 471689020
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353960