Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Hasselt – FAC Verwilghen – Herstellen 3 buitenzonneweringen blok E

Hasselt – FAC Verwilghen – Herstellen 3 buitenzonneweringen blok E

Datum van verzending van deze aankondiging
15-04-2020
Publicatiedatum
15-04-2020
Deadline
13-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421144 - Installeren van zonweringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1b
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Schouterden Peter
Telefoon
+32 11771820
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372631