Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Avis de marché simplifié

Ranst – Fedasil – herstellen van regenwatersysteem, expansiesysteem en kranen

Ranst – Fedasil – herstellen van regenwatersysteem, expansiesysteem en kranen

Datum van verzending van deze aankondiging
17-04-2020
Publicatiedatum
17-04-2020
Deadline
11-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372852