Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Système de qualification – secteurs spéciaux

Kwalificatiesysteem voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur

Kwalificatiesysteem voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2019
Publicatiedatum
29-09-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92400352
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.farys.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354049