Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Avis de marché simplifié

V5026001 - Baasrode, vervangen van schotbalken in OS-constructie

V5026001 - Baasrode, vervangen van schotbalken in OS-constructie
Vervangen van schotbalken & terugslagkleppen op OS-constructie Mandekensstraat, Baasrode.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-04-2020
Publicatiedatum
07-04-2020
Deadline
19-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45262300 - Betonwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Thomas Eeman
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371963