Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Avis de marché simplifié

DENDERMONDE - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Aanleg van elektriciteit

DENDERMONDE - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Aanleg van elektriciteit

Datum van verzending van deze aankondiging
25-09-2019
Publicatiedatum
25-09-2019
Deadline
15-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pieter Tudts
Telefoon
+32 483208078
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353779