DEMEYERE J&A BVBA
Avis de marché simplifié

RENOVATIEWERKEN TOREN SINT-MARTINUSKERK TE OEKENE

RENOVATIEWERKEN TOREN SINT-MARTINUSKERK TE OEKENE

Datum van verzending van deze aankondiging
25-09-2019
Publicatiedatum
25-09-2019
Deadline
23-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DEMEYERE J&A BVBA
Postadres
VELDSTRAAT 71
Plaats
KORTRIJK
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 56218136
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://[email protected]
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353643