Infrabel - Directie Build
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

TR 154366 : RAAMOVEREENKOMST RESTWERKEN VAN SEININRICHTINGSWERKEN VOOR AREAS ZUIDWEST EN ZUIDOOST

De raamovereenkomst bestaat uit het afwerken van bepaalde seininrichtingsprojecten in de Area’s ZO en ZW:

- wegenemen van buitendienstgestelde installaties ;

- plaatsen van nieuwe kabelwegen (sleuven, kabelladders, buizen, doorsteken,…) ;

- plaatsen en verplaatsen van kabels

- plaatsen van optische kabels;

- plaatsen en aansluiten van nieuwe signalisatie uitrustingen (seinen, krokodillen, spoorstroomkringen, bakens, assentellers, …);

- plaatsen van kasten

- plaatsen van verwarmingselementen voor wissels;

- afvoer van grond en afval ;

- topografische opmetingen en kabelidentificatie,

- studie, levering en plaatsen van verlichting in tunnel;

- plaatselijke aanpassingen aan bovenleidingsportieken;

- kleine bouwkundige werken ;

- …

Raamovereenkomst met één perceel en met één opdrachtnemer.


Datum van verzending van deze aankondiging
14-04-2020
Publicatiedatum
14-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE3 - RÉGION WALLONNE
Opdrachtcodes (CPV)
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2893206.75 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Van Den Berg , Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, BELGIQUE-BELGIË