Gemeente Wuustwezel
Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Design and build - Nieuwbouw sporthal Gooreind

Design and build - Nieuwbouw sporthal Gooreind

Publicatiedatum
01-03-2016
Deadline
12-04-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
45212225 - Bouwen van sporthal
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Wuustwezel
Postadres
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, BE
Contactpunt(en)
De heer Joeri De Block

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6