Stad Antwerpen
Demande d’information avant le lancement de la procédure (RFI)

RFI vervanging en aanleg kunstgrasvelden

RFI vervanging en aanleg kunstgrasvelden

Datum van verzending van deze aankondiging
25-09-2019
Publicatiedatum
25-09-2019
Deadline
06-11-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45236110 - Verharding voor sportvelden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382547
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353756
Adres van het kopersprofiel
-