Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Avis de marché simplifié

Turnhout – FOD Justitie – vervangen defecte lichtschakelaars

Turnhout – FOD Justitie – vervangen defecte lichtschakelaars

Datum van verzending van deze aankondiging
15-04-2020
Publicatiedatum
15-04-2020
Deadline
06-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372590