Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Tervuren - POD Wetenschapsbeleid, FOD Volksgezondheid, Voeselketen, Leefmilieu - Leveren en plaatsen van een vuilwater dompelpomp.

Het leveren en plaatsen van een nieuwe vuilwater dompelpomp met een nieuw besturing.

Datum van verzending van deze aankondiging
02-04-2020
Publicatiedatum
02-04-2020
Deadline
27-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 475564966
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371572